miercuri, 23 februarie 2011

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” EDIŢIA a – XXXI – a 6 – 8 MAI 2011CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA”SEBEŞ
B-dul Lucian Blaga; Nr. 45;
Cod 515800; Jud. Alba;
Tel : 0258/ 732939; Fax: 0258 / 732844
E-mail: cclb_sebes@yahoo.com

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”

EDIŢIA a – XXXI – a
6 – 8 MAI 2011

În contextul Festivalului se organizează următoarele concursuri naţionale (devenite tradiţionale):

1. CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ - deschis tuturor creatorilor, membri sau nemembri ai uniunilor de creaţie, elevilor şi studenţilor din ţară. Poeziile şi eseurile (maxim 10) trimise la concurs, vor fi dactilografiate la două rânduri şi vor purta un motto, acelaşi cu cel de pe plicul ce conţine datele biografice ale autorului.

2. CONCURSUL DE ARTĂ PLASTICĂ ŞI EX-LIBRIS – se adresează tuturor artiştilor plastici, membri sau nemembri UAP, elevilor şi studenţilor din ţară.
Dimensiunile lucrărilor, şi ne referim în primul rând la realizarea unor portrete Lucian Blaga, rămân la aprecierea fiecărui creator şi vor fi circumscrise, în mod special, lirismului şi mitologiei blagiene.

Lucrările concursurilor vor fi trimise pe adresa:
Centrul Cultural „Lucian Blaga”, cod poştal 515800, B-dul Lucian Blaga, nr.45, Sebeş, jud. Alba până la data de 21 aprilie 2011, data poştei, însoţite de fişa personală a creatorului.
Juriile celor două concursuri vor fi formate din istorici, critici literari şi, de artă, specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare şi vor acorda premii în bani, dar şi ale revistelor şi societăţilor literare, ale unor Edituri, rezervându-şi dreptul de a acorda sau nu unele premii.

Menţionăm că lucrările premiate vor apărea în revista „Paşii Profetului” sau „Caietele Blaga”, iar după jurizare materialele vor rămâne în patrimoniul festivalului.

Comisia de organizare

luni, 14 februarie 2011

He loves me, he loves me nottreceam galopând,
uneori ne-ntorceam
să ne privim umbra

pletele sălciilor
pieptănau adieri
nimeni nu trecuse dincolo
când rănile noastre s-au regăsit

era timpul să uităm
vina de-a ne fi născut
însinguraţi

mă-ngropi în durerea ta
ca şi cum ai trage cortina
la sfârşit de show
gânduri transformate în petale
-he loves me, he loves me not

erai al nimănui
emigrând printre poemele mele
gândurile, tristeţea mea
-în camera pustie,
doi copii îmbrăţişau copacii.

marți, 8 februarie 2011

Legitimă apărareastăzi,
e o altă linişte,
parcă plouă de-o veşnicie,
şi mi-e imposibil să-mi amintesc să mor
când viaţa nu-mi dă instrucţiuni
de utilizare.

întunericul mă ascunde
când iubesc în legitimă apărare,
în braţele oricui va rupe tăcerea.